Ft

A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a www.smart-food.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. az adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

1. Adatkezelés célja

A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a megrendelések teljesítése, házhoz szállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése. A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a neki megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2. Adatkezelés jogalapja

A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft.. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

3. A Smartfood Smartlife Kft., mint adatkezelő adatai

Név: Smartfood Smartlife Kft.

Székhely cím: 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 25.

Levelezési név és cím: Smartfood Smartlife Kft. 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 25.

Ügyfélfogadás helye: Smartfood Smartlife Kft. 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 25.

Ügyfélfogadási idő: telefonon vagy írásban, előzetesen egyeztetett időpontokban

Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12995611-2-42

EU adószám: EU12995611

Telefonszám: 06209210911

Emailcím:  info@smart-food.hu

A Xervus Kft., mint adatkezelő adatai

Név: Xervus Kft.

Székhely cím: 1164 Budapest, Cica u. 12.

Levelezési név és cím: Xervus Kft. 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 25.

Ügyfélfogadás helye: Xervus Kft. 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 25.

Ügyfélfogadási idő: telefonon vagy írásban, előzetesen egyeztetett időpontokban

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 22641887-2-13

EU adószám: EU22641887

Telefonszám: 06209210911

Emailcím:  info@smart-food.hu

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap. A nem regisztrált Érintett adatait, melyet a megrendelés során ad meg a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. részére, a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a megrendelés teljesítését követő 5 munkanapon belül szintén törli a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs adatok

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

Név,

Emailcím,

Jelszó.

Technikai adatok: Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. fér hozzá. A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft-től valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/. Cookie: A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfileok, amelyekről a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft-től valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft.-től nem kap további értesítést.

A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. kétféle cookie-t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a smart-food.hu Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama

attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén. A fenti információkat a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található “Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, további személy(ek) részére nem adják át. A megrendelések teljesítése, kiszállítása, marketing tevékenysége körében a Smartfood Smartlife Kft. adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. A Smartfodd Smartlife Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: Gasztropark2000 Kft.

Tevékenység: ételkiszállítás

Telefonszám: +36302314500

Név: Smartfood Smartlife Kft.

Tevékenység: adminisztrációs, értékesítési és marketing szolgáltatás, ügyfélszolgálat, menedzsment

Telefonszám: +36209210911

Email: info@smart-food.hu

Név: Xervus Kft.

Tevékenység: adminisztrációs, értékesítési és marketing szolgáltatás

Telefonszám: +36209210911

Email: info@smart-food.hu

Név: Takács Hajnalka e.v.

Tevékenység: adminisztrációs, értékesítési és marketing szolgáltatás, szakmai tanácsadás

Telefonszám: +36302077698

Email: info@smart-food.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Név:

Székhely:

Telefonszám:

Email:

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott emailcím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. A  szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a kérelem írásbeli benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt emailes elérhetőségen keresztül.

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A  szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a szükséges időtartamig megőrzi. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A  szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft., valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Smartfood Smartlife Kft.

Székhely cím: 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 25.

Levelezési név és cím: 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 25.

Emailcím: info@smart-food.hu

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv ( 2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi  Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Smartfood Smartlife Kft. jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Smartfood Smartlife Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Emailcímek felhasználása

A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére. Az email címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

9. Hírlevél

A Smartfood Smartlife Kft. lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Smartfood Smartlife Kft. a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, emailben, a hírlevelek alján található “Leiratkozás” linkre történő kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az emailcímét illetve a nevét, majd a “Leiratkozás” linkre kattintania. Ebben az esetben a Smartfood Smartlife Kft. minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Smartfood Smartlife  Kft. csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. Adatbiztonság

A szolgáltató Smartfood Smartlife Kft, valamint a webshop üzemeltetője, a Xervus Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

A Smartfood Smartlife Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 04. 26. napjától érvényes.

crossmenu